Sociale innovatie: gaat dat alleen om gedrag?

Sociale innovatie; gaat dat alleen om het beïnvloeden van gedrag?

Sociale innovatie staat behoorlijk in de belangstelling, ook binnen de creatieve industrie. Volgens Wikipedia staat sociale innovatie voor vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd en wel op een zodanige wijze dat zowel de arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. De term sociale innovatie is geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip innovatie, waarmee meestal technologische innovatie wordt bedoeld.

Investeren in mensen

De stelling is dat sociale innovatie door investeringen in mensen en de manier waarop zij samenwerken, gunstige voorwaarden worden gecreëerd waarin innovaties en prestatieverbeteringen sneller tot stand komen. Hiermee wordt vaak impliciet teruggegrepen naar theorie en concepten rondom de lerende organisatie en strategisch personeelsbeleid.

Organisatiestructuur aanpassen?

We zijn dus constant op zoek naar gedrag dat prestaties positief beïnvloed. Maar gedrag is niet alleen te veranderen door medewerkers als leidinggevende anders te benaderen. Gedrag is ook het gevolg van hoe organisaties zijn ingericht.

Veel grafische bedrijven bijvoorbeeld zijn traditioneel gezien functioneel ingericht en dit betekent dat er veel en intensief wordt overlegd tussen verschillende afdelingen en het afbakenen c.q. afschuiven van verantwoordelijkheden. Om meer ‘in control’ te zijn, worden er vaak steeds meer regels en procedures afgesproken. We weten allemaal dat de markt is veranderd. Digitalisering van processen, kortere levertijden, mondige klanten en onder druk staande marges. Dus ja, technologische innovatie maar ook sociale innovatie is bittere noodzaak. Door de crisis en de onrust bij medewerkers door baanonzekerheid lijkt het in sommige gevallen alsof medewerkers die noodzaak echter helemaal niet ‘snappen’.

De omgeving van bedrijven in de creatieve industrie wordt steeds complexer. Het is echter maar de vraag of je dan kunt volstaan met een andere wijze van leiderschap en het beïnvloeden van gedrag. Vaak is het daarnaast namelijk ook noodzakelijk om de onderneming aan te passen naar een eenvoudige, transparante organisatie. Een organisatiestructuur waarin klantprocessen centraal staan. Dit maakt organisaties flexibeler, medewerkers zetten hun kwaliteiten optimaal in en voelen meer verbondenheid met de klant en de missie en visie van de organisatie. Een combinatie om doelstellingen mee te behalen, nietwaar?

Aan de slag met sociale innovatie

Ga je als leidinggevende aan de slag met sociale innovatie? Kijk dan niet alleen naar het beïnvloeden van het gedrag van medewerkers maar ook naar de wijze waarop je de werkprocessen hebt georganiseerd. Als de onderneming zo is gestructureerd dat er weinig ruimte is voor medewerkers om eigen verantwoordelijkheden te nemen en initiatieven te nemen, dan zullen je pogingen met nieuwe leiderschapsmethodieken niet slagen.


Als het soms moeilijk is om als leidinggevende ‘in control’ te zijn

Veel leidinggevenden in de grafimedia, uitgeef – en communicatiebranche werken erg hard maar hebben niet het gevoel de ‘touwtjes in handen te hebben’. Dan is daar ook nog de recessie die het er allemaal niet gemakkelijker op maakt. Zij vinden het moeilijk om te delegeren en medewerkers aan te spreken op hun prestaties. Herkenbaar? Ben jij leidinggevende en heb je net als veel anderen ook moeite om met jouw medewerkers doelstellingen te behalen?

Het kan ook anders

Er zijn leidinggevenden die heel succesvol zijn, met een ogenschijnlijk gemak de talenten van hun medewerkers aanspreken en hun doelstellingen behalen. Zij investeren in hun eigen ontwikkeling omdat zij weten dat dit alles niet vanzelf gaat.

Als jij het ook belangrijk vindt om jezelf steeds te blijven ontwikkelen als leidinggevende, dan zou ik je daarbij graag helpen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang gratis tips en adviezen op het gebied van leiderschap, sociale innovatie en personeelsmanagement.

Om je te helpen bij vragen op het gebied van leiderschap, sociale innovatie en personeels-management, bied ik elke ondernemer of leidinggevende een gratis en geheel vrijblijvend individueel adviesgesprek aan via skype of telefoon.

Je kunt alles vragen waar je op dit moment tegenaan loopt. Vanzelfsprekend is vertrouwelijkheid gewaarborgd. Je kunt bijvoorbeeld een concrete vraag stellen m.b.t. een medewerker of over verschillende leiderschapsstijlen.

Advertisements

Posted on November 19, 2012, in Sociale innovatie and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: