Als je niet weet welke koers je wilt varen is sociale innovatie voor jou gewoon de zoveelste hype

Sociale innovatie een hype? Niet echt, de meest innovatieve bedrijven zijn de bedrijven die al vernieuwend en slimmer organiseerden voordat het woord sociale innovatie was bedacht. Maar wat is sociale innovatie eigenlijk?

Containerbegrip

Eerst even wat breder. Innovatie klinkt voor veel mensen als een containerbegrip. Om het wat praktischer te maken zou je 2 typen innovatie kunnen onderscheiden:

  •          Technologische innovatie
  •          Sociale innovatie

Het ene innovatietype staat niet los van het andere en andersom.

Technologische innovatie

Technologische innovatie gaat om bijvoorbeeld product en procesinnovatie. Aan dit type innovatie denken de meeste mensen als ze het woord innovatie horen. Een voorbeeld vanuit het verleden binnen de grafimedia branche en de uitgeverijsector dat iedereen kent is natuurlijk ‘DeskTopPublising’. Ondanks dat de grafimedia branche en uitgeverij sector van oudsher worden bestempeld als conventioneel, is technologische innovatie vanaf het moment dat de digitalisering haar intrede heeft gedaan in de Nederlandse industrie, steeds actueel geweest. Zeker in deze sector zijn de effecten op  productieprocessen en arbeid enorm geweest.

Sociale innovatie

Sociale innovatie gaat om elke kleine en grotere merkbare verandering in de wijze waarop een organisatie wordt aangestuurd (management, leiderschap) en/of de wijze waarop het werk van en de samenwerking tussen mensen is georganiseerd. Effectiever en efficiënter werken is voor vele organisaties enorm lastig. Als dit merkbaar verbeterd door het ‘anders’ of ‘slimmer’ te doen, het levert dus daadwerkelijk een voorsprong op de concurrentie op, dan zou je kunnen spreken van sociale innovatie.

Organisatiestrategie

Waar het start is volgens mij in ALLE gevallen de strategie van de organisatie. Wat is je missie en visie. Weet je welke koers je gaat varen om dit vorm te geven? Wat zijn de doelen over twee, vier of vijf jaar? Welke strategie volg je om daar te komen?

Als je dat niet weet, dan loop je achter de meute aan van bedrijven die ‘ook’ met sociale innovatie bezig zijn. Dat is een zeer dure en tijdrovende excercitie die je hoogstwaarschijnlijk geen succes zal brengen.

 

Oude wijn in nieuwe zakken?

De bedrijven die altijd al succesvol vernieuwend zijn geweest, danken dit succes door ook de organisatie rondom technologische vernieuwingen te hebben aangepast. In feite waren zij al bezig met sociale innovatie voordat de term werd geïntroduceerd. Oude wijn in nieuwe zakken dus? Misschien. Het is op dit moment echter bittere noodzaak om in rap tempo naast de technologische ontwikkelingen ook sociale innovatie snel te betrekken bij de uitwerking van de organisatiestrategie. Het is van belang dit steeds sneller te doen en daadkrachtig innovatieve ideeën te implementeren. Binnen de creatieve industrie is het in elk geval duidelijk dat als zij de slag willen maken, zij zeker ook in een vroeg stadium aandacht moeten besteden aan sociale innovatie. Om deze reden staat het onderwerp bij de sociale partners binnen de creatieve industrie hoog op de agenda.

Slimmer werken door de balans te vinden

Kortom, het gaat om het vinden van de balans. Ga ten eerste aan de slag met de basis. Onderzoek of visie, missie en strategische doelstellingen helder zijn.

Bepaal vervolgens wat er nodig is om de strategische doelen te behalen. Is het van belang om technologische innovaties op te nemen in de vorm van nieuwe machines of apparatuur die het productieproces efficiënter maken? Moeten die vernieuwingen helemaal zelf worden bedacht of kunnen bestaande innovatieve concepten geheel of gedeeltelijk geïmplementeerd te worden? Wat betekent dit voor de inhoud en de randvoorwaarden van het werk van medewerkers? Wat verandert er voor werktijden, communicatie, welke kennis en kunde moeten medewerkers opdoen om een technologische innovatie succesvol in te voeren binnen de organisatie? Stel tenslotte vast of aan beide pijlers voldoende aandacht wordt geschonken om de gewenste resultaten te boeken.

Als je weet welke koers je gaat varen en goed kunt uitleggen waarom je dat doet, zul je samen met medewerkers vast tot hele creatieve ideeën komen om het werk slimmer te organiseren.

Mariëlle Leunen-Schulte

Advertisements

Posted on November 14, 2012, in Sociale innovatie and tagged , , , . Bookmark the permalink. 5 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: